top of page

Bli medlem

Medlem

Vuxen: 400kr

Barn och ungdomar upp till 20år: 250kr

Hyra av ridbana

Vill du använda ridbanan när den är ledig men är inte medlem. Kostnad: 60kr/gång

Skriv namn vid betalning.

Ridbana årskort

Årskort på ridbanan ger behörighet att få använda ridbanan när det inte arrangeras aktiviteter av oss.

Årskort: 500kr 

Extra kort för familjemedlem som är skriven på samma adress: 250kr

Betalning

Medlems- och ridbaneavgiften betalas in på ÅHK's
Plusgiro 711876-3
Glöm inte att ange ditt Personnummer.

Ridbaneavgiften kan betalas in via
Swish 1231 161 868
Glöm inte att ange Personnummer.

Medryttare

Förutsatt att ägaren betalar årskort.

Vuxen: 250kr

Barn och ungdom under 18 år: 150kr

Övrigt

När du blir medlem godkänner du även våra villkor.

Läs mer om våra villkor >>

stora banan.jpg

Om ridbanan

Vi har två ridbanor på anläggningen:

Den lilla banan: 20*40m
Den stora banan med belysning: 40*80m

Vi har ett klubbhus

Hinderbod, där alla stöd och dylikt ska stå efter att de har används.

Utedass som är anpassad efter de som har rullstol.

Anläggnings skiss

Regler på anläggningen

Hjälm skall användas vid ridning på banorna.
 

Urlastning sker i träns.

Inga hästar skall befinna sig på bilparkeringen eller framför klubbstugan på grund av säkerhetsskäl.

Mockning skall göras på banorna + parkering
Om alla mockar efter sig och sin häst så blir det mycket trevligare att vistas på banorna, och dessa kommer hålla mycket längre om alla hjälps åt att sköta dem. Skottkärra och grep finns vid banan.

 

Det är allt arbete som styr om ridbanan är i ridbart skick eller inte.
Vi har en fin anläggning som vi är rädda om. MEN ALL hjälp behövs!


Styrelsen ser till att ridbanan och parkering är skottad under vinterhalvåret.
Om ingen annan enskild medlem kan ombesörja att detta blir gjort.
Kontakta gärna styrelsen, eller om man vet någon som vill/kan göra detta.

shrub-chestnut-4642773_1920.jpg

Våra villkor

Årsunda Hästklubb är en ideell förening som är till för alla som är intresserade av hästar.
Vi är till för alla, från nybörjare till tävlingsryttare.

För att kunna bedriva en förening behöver vi aktiva medlemmar som hjälper till att föra föreningen framåt. Det är med hjälp av dessa ideella krafter som gör att ÅHK kan bedriva olika aktiviter för alla medlemmar och hålla våran anläggning igång.

 

Du som rider på banan behöver lösa ridbaneavgift. Du godkänner då att hjälpa till med att vara funktionär eller att delta på arrangerade städdagar minst 4 gånger/år.
Städdagarna är inte obligatoriska utan du kan åka till anläggningen och utföra det som inte gjorts under den dagen som är utsatt som städdag.

 

Följ våra direktiv och regler på anläggningen dessa hittar du här.
Dessa finns för att säkerheten är viktig och gör att så många som möjligt kan vistas på anläggningen.

Som medlem omfattas du av vår olycksfallförsäkring.  

Vi utgår från att du har förstått och tagit del av ÅHK’s regler och de ideella insatser som förväntas av dig i och med att du löser ett medlemskap hos oss.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar. 

Tack för ditt meddelande!

bottom of page